Vänföreningen

Vänföreningens "manuella tillverkning" den 15 juni lockade flera utövare. Vi ser i baljorna Lotta och Åke i full färd! Tredje bilden visar intendent Conny Tiderman som blev intervjuad av lokalpressen.

30-årsjubiléet

Industrihistoriska tankar föddes efter översvämningen året 1977.

 

Vi minns hur det såg ut härute.   

Nivåerna ökade dygn efter dygn!

Så här har det aldrig varit förr!            

När sedan vattnet sjunkit undan...

förstod man, att det kan ske igen...

...bäst att rädda det som blev kvar

”Sagt och gjort” möten inleddes!

Industrihistoriskt arbete i Frövi-fors 1978-08-25, protokoll 1 sep. 

Närvarande: Sune Lundgren,Olle Lind, Björn Johansson, SPIAF, Gunnar Pipp-ing,Tekniska Muséet,Stockholm (indu-strihistoriska utskottet), Sven-Göran Wennerholm, Lennart Källersjö, Sig-vard Ottosson (Källersjö & Trapp), Al-var Lindberg (ev, intresseförening).

Pappersbruksvännerna är 30 år.    

Kvarn och Herrgårdsbyggnader.

Tersmedens ursprungliga 1892.

När papperstillverkningen 1892 inleddes vid övre forsen i Frövi, var Jakob August Tersmeden, en av de tillskyndande grundarna.

Levde 1855 till år 1909.

Så i nu 120 år har tillverkningen pågått vid Frövifors, 1892-2012.

Hej! - Jag heter Hans S Eriksson och är ordförande i Frövifors Pappersbruks Musei Vänner. Pappersmaskinerna kom jag i närmare kontakt med, åren 1964–1967, då ett forskningsprojekt pågick i samarbete med Wedevåg Färg. Uppdraget var att provmåla tvåkomponentsfärger direkt på maskindelar och sedan följa upp med dokumentär fotografering. Jag applicerade epoxy- och polerytanprodukter i utsatta micromiljöer, d.v.s. där särskilt ständig fukt eller syror bröt ner järnkonstruktioner på pappersmaskinerna. Om ett tag vill jag ge exempel på bildsekvenser av detta!

Min uppgift till Pappersbruksmuséet, var under åren 1976-1994 att som fritidsledare inom Kriminalvården genomföra studiebesök vid tidpunkter då muséet hölls öppet. Det var från den lokala anstalten Båtshagen som grupper togs ut, att med personal utforska omgivningarna. Nästan alla intagna kom från hela landet och flertalet fick här ett begrepp om, v a r  på sverigekartan man befann sig! Andra besöksvägar skapades genom den 7 km. långa vattenvägen från Vedevåg, att närma sig grannen i söder med turistbåtar. Med Ruben Lindbergs hjälp upprättades och invigdes till 1982, den båtled som i århundraden fraktat järngods mot utskeppningen i Arboga och som returfrakt forslat  a l l a  förnödenheter uppströms till Lindesberg, Ramsberg och Kopparberg.

Under flera mandatperioder har jag haft uppdraget att representera Lindesbergs Kommun i Stiftelsen Frövifors Pappersbruks Museum. Därifrån har olika uppgifter växt fram, att stödja och i praktisk handling bistå de olika arbetslag som verkat på Muséet. Senast med utställningen ”På patronernas tid”, där Intendent Conny Tiderman varit vår handledare i den ABF-cirkel som i flera år utforskade, byggde och genomförde hela denna utställning. Man möter ett Näsby, ett Hinseberg med utgårdar, ett Järnbruk i vardande, hantverkare och samhällsomdanare, de sju rusthållen till ”Kungsörs kompani” med uppgifter om knektarna från trakten. Genom släkten Tersmeden snuddar man även vid Kägleholm och Medinge, som var för sig innehåller många intressanta historiska skeden. Till exempel Eckerboms ”Rikskanslerns fest” som är den mustiga och innehållsrika roman om Kägleholms Jaktslott och som i övrigt skildrar strandhugg längs ”Väringens stränder”.

Och där tänker jag sluta: ”Vid Väringens Stränder” är namnet på den sammanställning som upptryckt finns i Arkivets lektionssal, som med texter och bilder vill återge en bygd och ett folk som blivit mig kär. Hemsidan > varingen.se < återger mer av mina intryck och är informativ vad gäller ”Patronerna tid”, ”Utflykter” och ”Utforskarna”. I de båda sista redovisas sommaraktiviteter där medlemmar ur Vänföreningen besökt utflyktsmål inom en dagsturs avstånd från Frövi.

Så, fortsätt gärna ert betraktande av omgivningarna genom ett besök på hemsidan > varingen.se < , där finns också rubriken ”Vänföreningen”. - Vi ses !  Hälsar Hans S Eriksson

Stödförening till Frövifors Pappersbruks Museum med 250 medlemmar.

Skriv i hemsidans gästbok om Du vill bli medlem, eller e-maila mig - så kommer inbetalningskort.

  

  F.P.M.V.

Flera av pappersbruksvännerna deltog den 7/8-10

Fotograf: Timo Haikara, - flertalet bilder härefter

Många av rederiets medlemmar var väl förberedda när pappersbruks-vännerna, -hungriga och törstiga stiger iland till uppdukade bord och smörjer kråset.

Fjärden ligger vidöppen mot sjön R å s v a l e n

Lövåsens anläggning för IOGT-NTO och ung.förb.

M A L E N , då? - O M , vi såg  M A L E N ! Se själva:

Stolt duo visar upp vad de fångat! -Inte illa pojkar!

I rötmånadens sista veckor återvände vi mot Linde.

Bra navigatör och skeppare  var  Atero Hantalampi. Påläst guide och färdledare var Bosse Wessman. Vi ”Tackar och Bockar” för den välplanerade resan ! !

FRÖVIFORS  ¤ PAPPERSBRUKS  ¤ MUSEI  ¤ VÄNNER

 

 

 

 

Varingen.se © 2009 • Kontakt Hans Eriksson • Veronika Gilljam

susnet.nu statistik

Besökare:

Denna månad:

         

Vattnet bara fortsatte att stiga!