Säteriet

Riksbyggaren Gustav Vasa skattepliktigade och grundade tillverkningar som ännu ”lever och frodas”hos oss!

Silverforsen,  silverkällaren  och  silverhyttan  i  Tjugesta vittnar alla om ”solglans”! Var det så som namnet Glans-hammar kom till?Var det i Silverbäcken som Silverhyttan stod. Silverhammaren dunkade fram de förekommande måtten! Silversmederna formade fram mynt och smycken som begärliga köpare stod i kö för att få äga! Allt förvarades i Silverkällaren!

Om detta kanske anade eller visste Gustav Vasa när han köpte Tuna stenhus av Bengt Skrivare 1541. Dock vet vi med säkerhet, a t t  vid köpet följde en Kvarn. I Silverforsen fanns på den tiden, troligen en s.k. s k v a l t k v a r n som kämpade på i Silverbäcken - Silverforsens kvarn i vattenfallet :

Vattenhjulet är ”liggande” och driver stenarna. Edvard Malmkvist 1958:  ”I Åby sade man sig veta, att silver från en

gruva i Glanshammar smälts här”  (Ur ortnamnsregistret-Örebro län)

                                                                                                       av Hans S Eriksson 09.03.18

När Gustav I kallnat bort i Uppsala domkyrka, blir det Triss i Ebbor på Kägleholm; - först äger EBBA Månsdotter Lilliehöök 1568,andra EBBA(på täppan)blir med efternamnet Leijonhufvud år 1628, för att slutligen ”Gå i mål” med EBBA Brahe och EBBA Grip, den förre Ebbas kusiner 1654 (alltså fyrs i EBB:or). 1674 infaller Ebba Brahes sterbhus, enligt Söderberg. Detta år lär hon ha fallit ut från en balkong och omkommit!

Maktsfären Örebro Hus – Kägleholm – Hinseberg kan anas. Sjön VÄRINGEN förlänger landskapet NÄRKE upp emot Näsby, ytterligare markerat genom Linde Bergslags sydgräns,söder om Brännbomossen och genom Högstabodasjön. Vasaborgen i Örebro renoveras och färdigställs i ett skick som motsvarar hur vi idag upplever Örebro SLOTT. Detta sker under åren 1573 – 1627, då fursteparet, senare kungaparet, hertig Karl och hertiginnan Kristina av Holstein Gottorp. Därefter Karl IX och drottning KRISTINA, föräldrar till sönerna Gustav Adolf och Karl Filip. Deras furstedöme blir ett rike i Riket som omfattar, förutom Närke, även Värmland och Södermanland med egen hamn i Nyköping. De vistas ofta boende på slottet i Örebro :

Ett kanontorn pekar åt varsitt väderstreck på Örebro SLOTT.

 

 

 

 

Varingen.se © 2009 • Kontakt Hans Eriksson • Veronika Gilljam

susnet.nu statistik

Besökare:

Denna månad:

TUNA Gård blir Kungsgård,då Gustav Vasa köper Stenborgen år 1541 av Bengt Skrivare och hans hustru Karin. Konungen och hans gårdsfogde Anders Eriksson lät det ursprungliga namnet Öjebo eller Öhn upphöra och införde det mer geografiskt beskrivande; - Kägleholm, istället! De sneglade sedan bortåt holmen mellan Ringaby gård och Forssätter för att där placera ett stuteri med namnet Svansholmen. Förutsättningarna ansågs bättre  på Kägleholm – och – så blev det! År 1551 bodde här, enligt Hazelius, förutom säteripersonalen; -111 hästar, 52 oxar, 49 höns samt ytterligare omkring 300 husdjur av olika slag.