Ödeby Kyrka

Foto från vykort.

Predikstol och altartavla i kyrkan invid Kägleholm.

Foto från vykort.

Altatavlan är flamländsk 1500-tal. Har sin historia?

Foto Sten B. Norén.

Besök av Bygdeforskningen i Wedevåg-Kvarnbacka-Stensta.

Foto Sten B. Norén.

Fotograf Sten B. Norén ses nedan i 1600-tals hattbeklädnad.

Foto Hans S Eriksson.

Från bilparkeringen på sydsidan ses grunden till Tuna gård , - här med skifferklätt tak,  över de ursprungliga ekspånen.

Bild: RAÄ

Kungsgården från 1500-talet kan anas från färjeläget vid kaj.

Bild: Hans S Eriksson

Bygdeforskarna Margit, Knut, Sten och Rachel fikar i vårsol. Plötsligt får fotografen ett spratt och lyfter på sin vida hatt:

Foto RAÄ

Spelplatsen 1995 och 1996 för guidspelet med tre aktörer där ortens kvinnohistoria gestaltades, allt från Heliga Birgitta över Ebba Brahe till Hedwig Vegelin. 100 värmeljus i källaren varje kväll, trollband publiken inför skådespelarnas briljanta utspel!

”Kommen ur ett brusan hav . .  ” lästes till minne av Rikskanslern De la Gardie.  Uniformen: - En fransk från 1680-talet.

Magnus Gabriel De la Gardies emblem.

Fotograf, maj 2008 var Stig Målefors.

Med franskt ekonomiskt stöd, utkämpade Sverige 30-åriga kriget.

Krigsbyten fördes i hemlighet till alla nybyggda slott inom landet!

Är detta skolan vid Kägleholm som Hedwig Vegelin bekostade?

 

 

 

 

Varingen.se © 2009 • Kontakt Hans Eriksson • Veronika Gilljam

susnet.nu statistik

Besökare:

Denna månad:

Den av Magnus Gabriel De la Gardie, färdigställda kyrkan.

Foto: Sten B. Norén.

Besök av Wedevåg-Kvarnbacka-Stenstas bygdeforskare-08.