Aktuellt

Vattenspegeln planar ut, en bit söder om nedre fallet i Frövi.

Ett myller av byggnader, ses fortfarande, på 1920-talsfoton

Ett hundra år gammalt kort visar arbetare vid nedre fallet.   

Ett snötäckt nedre bruk vid södra fallet skvallrar om julefrid.

Nu slås portarna återigen upp, för smidesmanufaktur, i järn

Smederna trängs redan runt de båda härdarna o nya städen.

Hur det kunde se ut i en manufaktursmedja ser vi här.

Remdrift från axlar under taket varslar om vattenhjul

Vi får en uppfattning av smidet vid det övre fallet i Frövifors:

Prov på stångjärn finns bevarat inne i èntrén till F.P.Museum

I flamugnen hettas järnet upp och blir formbart – här 1936

1600-talets vallonsmeder arbetade gärna med bar överkropp!

Hammarslagen från städen, fortplantar sig, längs Arbogaån

Manufaktursmidet blomstrar upp vid eldarna i Kanalsmedjan

Järnmanufaktursmidet i södra fallet ger historisk återklang!

Conny Tiderman av ädel tysk smidesätt formar manufakturen

Järnleden från Kopparberg, Ramsberg och Linde till höger

Den höga temperaturen uppnås genom blåsning på elden

Historiska uppgifter till denna skrift, har hämtats ur boken

Bertil Waldén ”Frövifors Bruk” (med Hinseberg och Kägleholm).

Arbetarbostäder fanns många i denna gigantiska Kasern          

Barnmorskor vid tillkomsten och nedkomsten av nya smeder

Julmarknaden 2010 kunde premiärvisa den 10:e boken i skriftserien från ”Skogsindustriernas Historiska Utskott”.

 

 

 

 

Varingen.se © 2009 • Kontakt Hans Eriksson • Veronika Gilljam

susnet.nu statistik

Besökare:

Denna månad:

KANALSMEDJAN

Belägen vid den södra forsen i Frövi, där man förr kunde se Hinsebergssmederna arbeta vid hela två järnmanufakturverk, det på västra och det på östra stranden av A-ån. 

Bilder följer från invigningen av den Nya Smedjan, där vi bl.a. ser 2 nyinköpta Kolsvastäd, -gåva av vänföreningen.

Nedre fallet i Frövifors har kallats Hinsebergs Smederna    

Ovanför nedre fallet, Frövifors.   Nya smeder trängs vid fallet.

Året 1892, sågs denna vy, nedströms, från  det  södra fallet.      

Två etablerade manufaktursmedjor vilade tryggt vid fallet   

Teckningen visar förekomsten av verksamheter på 1780-tal.

Nedre bruket vid Frövifors har fotografen fångat på 1920-tal