Bergsmän & Bruksfolk

Åke Olsson välkomnar fler besökare till dessa utflyktsmål.

Mycket av Europas behov av stång- och tackjärn jämte järn-

manufakturprodukter utskeppades under verksamhetsåren.

Detta studiebesök omfattade Nobelmuséet i Karlskoga. Ovan gruppens uppehåll vid infarten. Vid eldröret Bo Wessman.

Margareta Öster vid genomfartsleden från Örebro i Karlskoga.

Bertil Lindberg framme vid utflyktsmålet. Foto: G.B.Lindberg.

Kanonsnygg intendent med renovatör inom samma område.

 

Exempel på utflyktsmål:

Gravhällarna antyder sin härkomst.   Av Hans S Eriksson

En kall och regnig lördag i oktober månad 2010 anlände vi, medlemmar ur Järnringen i Noraskoga, deltagare från Örebro läns arkeologer och den kvinnliga författaren från museet i Dalarna, hon som skrivit boken om slaggstenshus och som nu forskar i krönta järnskorstenar på bergsmansgårdar, lite varstans i våra bygder. Vår guide och ciceron var Lennart Åkesson, välbeprövad ordförande i Ramsbergs hembygdsförening. Efter en inledande promenad runt Gustav III:s kyrka från 1790 övergick vi till kyrkogården och de förut omtalade gravhällarna av järn, redan uppmärksammade på en sammankomst i Järnboås hos Järnringen förra året.

Fotograf Arne Pettersson

Reliefskulpturism förekom med bildbevis på romerska sarkofager på 300-talet e.Kr. Ett par århundraden efter kristendomens tillkomst upphörde uttrycksviljan, att faktiskt skapa bildkonst, enligt konstprofessor, Alfred Westholm :”Vid sidan av rent hedniska sarkofager med hednisk-antik ikonografi försiggår från slutet av 2:a århundradet och framåt, men i all synnerhet under 300-talet en mycket intressant utveckling av kristen plastik. Till en början ansluter sig formspråket helt till de hedniska sarkofagernas, även i fall då kristen ikonografi förekommer, men så småningom kan man börja tala om en rent kristen konst både ikonografiskt och stilistiskt.”

Är hällarna lokalt gjutna? Ta del av innehållet i ”Atlas” som ger inblick i Ramsbergs historia och avgör själv om förutsättningar fanns, att järnhällarna varit lokalt tillverkade?

Jesusoch lärjungarna. Relief från en romersk sarkofag, 300-talet efter Kristus.

I vårt land började man gjuta gravhällar av järn på 1640-talet. 30-åriga kriget höll på att ta slut, så behovet av järn till vapentillverkningen avtog. Nu fanns utrymme för extravaganser och de välborna lät sig kostas på! Hällarna på Ramsbergs kyrkogård är daterade, slutet av 1600-talet, genom 1700-talet och fram till 1810. Skulpterade eller släta blir det 12 stycken. Så på intet sätt har det saknats förebilder. Gravhällsgjutarna kan ha varit vandrandringsmunkar?

Härifrån förflyttar vi oss tillbaka till oktober månads observationsgrupp, som 2010 ägnade en hel lördag i uselt väder åt att borsta rent vad vi såg av järnhällar och tyda så gott det gick rättvända och bakvända minnesord, ingjutna i de tunga, från masugn komna gravhällarna, representerande perioden, slutet 1600, till början av 1800-tal. Några veckor senare återvände fotograf Arne Pettersson till kyrkogården för att vid bättre ljusförhållanden dokumentera i bild de 12 hällarna. Dessa bilder med texter ser vi här på följande uppslag:

En motivkrets som går igen, både på hällarna i Ramsberg och på en av Lindesbergs motsvarande, är ”De sörjande kvinnorna vid Jesus dödsbädd”. Vi kan observera dessa härovan, på två hällar. Vi förflyttar oss därefter till exemplet,hämtat från Lindesbergs kyrka:

Storbro invigde sin rekonstruerade Blåsmaskin - den 25 maj 2010

Invigningen avslutades med naturkost av denna kvinnliga sextett.

"Inspicienter (d.v.s. föremålsanskaffare) inför Svt:s 12timmars inspelning i Wedevåg under våren 2012var från Bergsmän & Bruksfolk, Hans S Erikssonoch Åke Olsson. Agerande framför två filmkamerorvar Christoffer O´Regan och Petra Mede."

Hans och Åke under S.F s inspelning - W.B

Petra och Christoffer mot Kärleksstigen - W.B

Petra och Christoffer betraktar Tolls Villa i Wedevåg

Petra Mede o Christoffeer O´Regan på bron

"Veronika Gilljam (bildernas fotograf)omsvärmad av TV-kändisarna från programserien

VEM TROR DU ATT DU ÄR? - Christoffer O´Reganoch Petra Mede."

Se filmklipp om Wedevåg på Svt, 9 min här.

Styrelsemöte i Sockenstugan Grythyttan, den 14 jan. 2013

Fotograf : Hans S Eriksson

Bergsmän & Bruksfolk var inbjudare till ett studiebesök vid Bergsskolan i Filipstad den 11 april 2014

Fredagen den 9 maj avhölls årsmöte med B & B i Bredsjö. Efter den excellenta lunchen, som bara kan erfaras på plats, följde en avkopplande promenad på Finn Stigen med en sakkunnig guide.

Bilder i matsalen: Jan Kruse

"Granbergsdals Hytta och Karlskoga Hammar o Hejarsmide, besöktes 26 september 2014." Här ett axplock av bilder från dessa studiebesök som i båda fallen företräddes av kunniga guider. Över öppen eld gräddades sedan kolbullar med lingonsylt, - ett tilltag som mättade!

 

 

 

 

Varingen.se © 2009 • Kontakt Hans Eriksson • Veronika Gilljam

susnet.nu statistik

Besökare:

Denna månad:

I Värmlands- och Örebro läns bergslagskommuner