Konferense

Samlingen är den största i N.Europa och är Världsomspännandeoch en fortsättning av huvudbyggnadens embalageutställning.

Herrgårdsbyggnaden centralt i bilden med maskinhallen till vänster och muséets huvudbyggnad till höger med bron över ån

Fotograf samtliga konferens-BILDER: Sten B. Norén.

 

 

 

 

Varingen.se © 2009 • Kontakt Hans Eriksson • Veronika Gilljam

susnet.nu statistik

Besökare:

Denna månad:

Konferens-LOKAL erbjuder Pappersbruks Museet till föreningar och företag av alla storlekar. ÖLHALLEN inramas med bilder av exteriören, alltså vad man ser från entrén :

Fotograferingen utförd av Sten B. Norén 2008.