Utflykter

-----------------------------------------------------------------------

Bjurbäckens Bruk

Bjurbäckens slussar

Inbjudan till Granbergsdals ”Hytt-och Smidesdagar” hörsammades! Den 18 sept. 2010 åkte Bertil och jag själv med Conny och Åke dit.

Ramnäs Kättingbruk, dess exteriörer, besöktes på sommaren 2010.

Dessa kättingar används numera, på oljeplattformar i Nordsjön.

Invigningen av Stripa entrémuséum och konferenslokaler den 17 oktober 2010 - 300 deltagare hade kommit!

BILDER: Lindesbergs Museum

BILDER: Lindesbergs Museum

 

 

 

 

Varingen.se © 2009 • Kontakt Hans Eriksson • Veronika Gilljam

susnet.nu statistik

Besökare:

Denna månad:

Pappersbruks-Vännerna, d.v.s. : Ulf Edvardsson, Åke Olsson och Hans S Eriksson besöker Jäders Bruks Vänner,

sommaren 2013. 

Nedanstående bilder: Ulf Edvardsson