Utforskarna

Karmansbo Bruk levandegör sitt historiska ursprung när fallham-maren formar järnet.

Lancarchairsmedjan vid Karmansbo Bruk i landskapet Väst-manland. 

Uppvärmningsugn för järn i Karmansbosmedjan med mäster-smedernas tänger o gripklor.

Kraftstationen vid Karmansbo Bruk.

Förr bostadslänga intill Smedjan i Karmansbo. Idag inryms här museum och servering.

Härifrån följer Gun-Britt Lindbergs fotodokumentation av:  ”En dag på Karmansbo”.

Vi anländer, tidig förmiddag till Karmansbo. Senare kom flera medlemmar från Utställningsgruppen som hemmavid under två år färdigställt ”Patronernas Tid”.

Trappan upp till utställningen, kanhända lite undanskymd èntré?

Är det Lasse-Majas skatt som Inger försöker hitta i detta mörka dörrhål?

Bertil ser liten ut bredvid ”Bumlingshammaren”, hyttsalen i Karmansbo Bruk.

Våg av denna typ återfanns på Nora museum i Gyttorp. Då tillverkad i Wedevåg.

På vägen hemåt denna intressanta och givande studiedag, stannar vi till vid Riddarhyttans Museum & Caféteria: Hans, Inger och Bertil. Gun-Britt fotade.

UTFORSKARNA, - besökte NORNS BRUK 26/7 2010.

Norns Masugn försörjde smälta till Larsbo bruk 30 km söderut.

 ¤ Norns kanal från 1912 delar landskapet i sitt stilla flöde ¤

 Norns Hammarsmedja, daterad redan år 1642 tillbaka i tiden.

 -Norns kapell invälvt i höstlig grönska, omnämnt året 1759-

Norns Bruks-Kapells klocktorn vilar på en omsorgsfull grund.

Förbindelser till Larsbo Bruk i söder är dokumenterade, så vi

sätter högsta fart, längs slingrande grusvägar, - de tre milen.

Lars Faldius karta över Larsbo Bruk, - 10 km N.O. Söderbärke.

Eftersom vi inte eftersökt någon kontaktperson i Larsbo,  fort-

sätter vi raskt mot Söderbärke, där ”Teaterpärlan”, väntar med:

Vi hinner med att som hastigast titta in i Söderbärke Kyrka!

Omedelbart till vänster när man kommer in möter man det ny-

restaurerade gravkoret innehållande fyra generationer av den

på 1600-talet inflyttade familjen z u r S c h m e d e n till Larsbo.

För vårt vidkommande återfinns här bl.a. ”Herman från Böhmen”

-Låt mig utveckla vem han var, sitt ursprung, tillbaka i tiden.-

 

 

 

 

Varingen.se © 2009 • Kontakt Hans Eriksson • Veronika Gilljam

susnet.nu statistik

Besökare:

Denna månad:

Karmanbo Mästersmedja förevisar sitt kunnande första helgen i juli månad. Vid vårt besök den 5 juli 2008 snurrade vattenhjulet för fullt, ämnet som skulle formas till bandjärn värmdes upp till rätt gradtal innan valsverket fortsatte ”behandlingen”! Vi låter bilderna ljud- och textlöst berätta om vår DAG i Karmansbo som avslutades med kolbullar och lingon.     

Den gamla kartan visar fångdammens placering och vattenrännan in mot vattenhjulet.