Tunagård

”Rida, rida, ranka – Hästen heter . . . ”-Ja, här ser vi Drottning Blanka av Namur i all sin härighet. Sittande med Konung Magnus Eriksson på Örebro Hus och då med hovdamen Birgitta, senare Den Heliga Birgitta, som språklärare.

Men vi tar och hälsar på hemma hos riddaren Gudmar Månsson Birgittas svärfar som äger Tuna Stenhus vid juletid 1328:

(Hämtat ur : Eriksson S Hans – ”Kägleholm från början”)

 

 

 

 

Varingen.se © 2009 • Kontakt Hans Eriksson • Veronika Gilljam

susnet.nu statistik

Besökare:

Denna månad:

Från vendelfolkets Slaggvarp, Till Tuna stenhus , enligt Andreas Rhyzelius: att Birger Jarl mitt i trettonde seculo bygdt ther.

Full fart igen – s y d v a r t - ! Var fanns nu grunden? Minns ej!

Nu fram i tiden till Magnus Erikssons och Drottning Blanka av Namurs 1300-tal. Digerdöden lurar runt knuten, men lagar planeras vid Hindersmäss 1347, som hinner tryckas lagom när pesten från Bergen i Norge når oss över Kölen till 1350. Närkes landskapslag är förlorad, Västmanlands finns kvar. Från kartan modell 1688 över ÖBY ses ett Torn markerat U N D E R kyrksymbolen! Är det fängelset >Towern< som ska ha funnits en gång vid TUNA gård?   (ÖBY ses på uppslaget om Slaggvarp)

Var det inte någon eller några som låstes in vid Kägleholm?Den tidens Fängelsetorn var liknande. Här visar en skiss på detta :