Rövarborgen

Denna fornborgs historia finns beskriven i :     Eriksson S Hans – ”Käglans rövarborg under tusen år 500 – 1500”, -alltså ej på 1680-talet, då rövaren Ivar Munk blev förälskad i skogvaktarns Anna och deras tragiska ändalykt från bron vid Ringaby forsar.

 Uppstigning till Rövarborgen sker från vägen till Väringebricka.

Transportvägen över Käglan var vältrafikerad och ett lämpligt tillhåll för angripare som ville förskansa sig innehållet i värdetransporter,som metaller,hudar och livsmedel som passerade.

Uppgifter hämtat från Länsarvet Örebro och forskaren Carl-Erik Kilsberger.

Nedan: Faktauppgifter ur Hembygdsboken ”Arboga minne” om 1470-1472.

Från klätterträd som detta var det enkelt att överraska kusken!

Här möter vi 1471-års män i rövarborgen, den vid Fiskartorps-viken, under en matpaus. Den  närande  rot-  och fruktsoppan puttrar över elden och man diskuterar nästa dags räd. Man vill ha kött att äta, så en ”utflykt”österut på käglanvägen kunde ge ett önskat resultat!Det senare tinget i Arboga 1472 vill berätta hela det fortsatta händelseförloppet.-Ur dagboken ser vi namn på tingsrättens ledamöter och de utmätta straffen.  Här ses

huvudmännen i den kommande stölden av 20 nötkreatur,fr. v. Hemming Brem, Martin Järnskägg och Torkel Pedersen, alla är kvalificerade och har erfarenheter för uppdraget!(faktiska namn)

Nedan: Tryckt alster från ”Stiftenlsen för fritidsområden i Örebro län”

 

 

 

 

Varingen.se © 2009 • Kontakt Hans Eriksson • Veronika Gilljam

susnet.nu statistik

Besökare:

Denna månad:

Rövarborgen är märkt med R–3 cm väster Väringebricka(ovan).