Fornborg & Vårdkase

Väringen VÄPNE har fått en”Lyssignal”som här vidarebefordras!

Vårdkasen vid Lysfalla vidarbefordrar!    Krönta Västmanland!

Olaus Magnus visar, år 1550 hur eldar tänds och försvaret rustas inför främmande skepp.

Eldar tändes som varningssignaler, då främmande skepp kom i synhåll och beredskapen måste höjas till en högre försvarsnivå. Erövrare kunde tänkas tränga fram vattenvägen,dels genom ån vid Järle, upp mot Noraskoga, dels vedevågsån, in i Linde Bergslag samt Sverkestaån med Ässingeån, upp emot hamrarna vid Fellingsbro,  Stensta  och  myrmalmsfälten :  Grimsö – Grönbo.

Bilden visar: Landskapet Västmanlands symbol;  - Tre vårdkasar på bergen! (Västmanlands Landskapslag från 1350 FINNS bevarad.-Se ”Brott&Straff”)

Julmarknaden 2010 kunde premiärvisa den 10:e boken i skriftserien från ”Skogsindustriernas Historiska Utskott”.

 

 

 

 

Varingen.se © 2009 • Kontakt Hans Eriksson • Veronika Gilljam

susnet.nu statistik

Besökare:

Denna månad:

Vid >Sundet< uppe på höjden finns synlig rest av en Fornborg,

på kägleholmsön. - Även på kullen bredvid anas samma rester.

Mitt emot, på fastlandet, inne i Ödeby, finns skylten SKANSEN!  Är det namnet på och markeringen av;-en vårdkase på berget?