Karl Filip

Prins Karl Filip på draperad häst. Till hans minne: Staden Filipstad!

MODERNS SIGILL

Teckning av Göte Göransson till ”Min hjärtans aller käresta fränka” 1981.

Men det var fältherren Jacob de la Gardie,  som här genom rök och eld rycker fram mot ryska MOSKVA! Kanske var det denna bedrift som förde honom, till äktenskapet med Ebba Brahe, - sedan Gustav Adolf bryskt refuserats av modern, änkedrottning Kristina?

Teckning av Göte Göransson till ”Min hjärtans aller käresta fränka” 1981.

Änkedrottning Kristina, avstyrde kärleken, mellan tonårsförälskade Gustav Adolf och den sköna Ebba Brahe.

Ett annat exempel på dessa ”avledande manövrar” är denna bild, nedan, där Ebba Brahe, som anställd hov dam på fönsterglaset,ristar:”Jag är förnöjd med lotten min och tackar Gud för nåden sin”. -Men därunder ska änkedrottningen ha ristat in dessa kalla ord: ”Det ena du vill, det andra du skall,  så pläre`t gå i dylika fall”.

Citat från Grimberg.Midsommardagen 1618 firas bröllop mellan Ebba Brahe och greve Jacob De la Gardie, utan kungens närvaro . . . .

De båda skrivduellanterna i 3 kronor, slottet som senare eldhärjades 1697.

Här får vi lämna DETTA förflutna, och ge Ebbas och Jacobs son Magnus Gabriel De la Gardie fria händer a t t forma återstoden vid Ödeby,av Slottet och Kyrkan på Kägleholm. Först en titt på själva exteriören innan ett närmare intrång blir nödvändigt. Då Rikskanslern 1680,inbjuder till ett tre dagars bröllop,när Slottet står färdigt efter en grundlig utbyggnad! Vi börjar med att titta på Strömsholms slott som är en kopia av det nu försvunna Käg-leholms slott :

 

 

 

 

Varingen.se © 2009 • Kontakt Hans Eriksson • Veronika Gilljam

susnet.nu statistik

Besökare:

Denna månad:

FURSTEPARET  

  

av NÄRKE, Värmland och Södermanland regerade som Kunga-

par av Riket Sverige 1599-1611. Innan sonen Gustav Adolf in-tar tronen utför brodern Karl Filip med understöd av fältherren Jacob De la Gardies hjälp, ett historiskt konststycke utan mot-svarighet! Med endast 1.200 man tågar svenska armén rakt in genom Moskvas portar. Omedelbar kandidat till Rysk Tsar blir prins Karl Filip av Sverige. Mor, Kristina bromsar,  Far, Karl IX avlider, han själv insjuknar och dör som 20-åring! -Där rök för all framtid att få Ryssland som en svensk Lydstat! Vi måste se Karl Filip i sin fältrustning och till häst :